IT-Outsourcing

„Ако Вашият ИТ-отдел не работи правилно, това ще доведе до нередности, а с това и до потенциално високи разходи, и дори може да застраши цели проекти. Защото и най-добрата ИТ-инфраструктура не може да функционира без поддръжка за всеки отделен казус. ИТ-аутсорсинг, тоест прехвърлянето на собствения ИТ-отдел в ръцете на доставчик на ИТ-услуги, отдавна вече не е стратегия, запазена само за големи предприятия и такива, които развиват дейност на международно равнище. Това е опция и за малкия и среден бизнес, която повишава ИТ-сигурността и има бърза възвръщаемост.

Поради тази причина ние Ви предлагаме всички необходими дейности по поддръжката и администрирането – ако е нужно и на място във Вашия офис. Ние ще разработим съвместно с Вас споразумение за ниво на обслужване, изцяло съобразено с Вашите нужди. Това значи: Ние ще сме на Ваше разположение в рамките на фиксирано време за обслужване и реакция. В повечето случаи помощта може да бъде оказана посредством дистанционна поддръжка. Но при определени проблеми е необходимо присъствието на ИТ-специалисти.“
Вашите предимства при ползване на нашите ИТ-услуги

Вашите предимства с нашите ИТ-решения

БЕЗ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

Ние Ви предоставяме ИТ-специалисти на повикване.

РАЗХОДИТЕ И ВРЕМЕТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПЛАНИРАНИ

Редовното обслужване на място съгласно споразумението за ниво на обслужване позволява до голяма степен предотвратяването на грешки и неизправности. Така недеждността на ИТ-ландшафта, както и Вашата удовлетвореност и тази на Вашите служители, се повишават.

ГЪВКАВО ОТЧИТАНЕ

В зависимост от договореното и/или от Вашите нужди. Ние фактурираме или по периода на готовност за повикване /дежурства/ или за всеки отделен случай на ползваните от Вас услуги.

НАДЕЖДНО

Можете да разчитате по всяко време на обслужване от нашия сървисдеск и техниците, извършващи посещения на място. Когато и където са Ви необходими.