Менажирани услуги

Искате да станете по-ефективни, по-надеждни и по-бързи, без непрекъснато да Ви се налага да инвестирате в ноу-хау, персонал и инфраструктура? Ами тогава освободете се целенасочено от ИТ-задачи, които ненужно натоварват екипа Ви при изпълнение на оперативната му дейност или за които трябва тепърва да изградите скъпо струващи специални системи и компетенции.

За новата култура „винаги на линия“ трябва да бъдат създадени подходящите инфраструктурни условия. ИТ-отделът трябва да работи 24 часа в денонощието. А в случай, че възникне проблем, потребителите се нуждаят от бързи и лесни решения.

Нашата оферта „от точка до точка“ за сигурността, мрежите, центровете с данни, работните места, сървисдекс и поддръжка е свързана непосредствено с принципа на менажирани услуги. Предложенията за менажирани услуги могат да бъдат адаптирани към индивидуалните изисквания на клиента.

Професионалните техници на място, сървисдекс с бързи реакции и първокласните менажирани услуги ще позволят на Вашите потребители безаварийна и сигурна работа и по този начин дългосрочно ще увеличат добавената стойност на Вашето предприятие.

Вашите предимства с нашите ИТ-решения

ПО-ДОБРА РАЗПОЛАГАЕМОСТ НА ИТ-ОТДЕЛА ЧРЕЗ ПРОАКТИВЕН МОНИТОРИНГ
ЛЕСЕН ЗА СКАЛИРАНЕ
ТОЧНО ДЕФИНИРАНИ УСЛУГИ
ФИКСИРАНИ ЦЕНИ